Ole Kristian Aabø-Evensen

Ole Kristian Aabø-Evensen

Ole K. Aabø-Evensen (cand. jur fra 1988) har mer en 20 års erfaring med fusjoner og oppkjøp av norske og internasjonale børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper og virksomheter. Han var tidligere partner og leder for forretningsjuridisk rådgivning og M&A i det internasjonale rådgivningsfirmaet KPMG i Norge før han i 2002 etablerte Aabø-Evensen &Co Advokatfirma, et nisjeadvokatfirma som spesialiserer seg innenfor transaksjonsjuridisk rådgivning, se hjemmeside www.aaboevensen.com

Advokat Aabø-Evensen er flere ganger blitt rangert blant Norges ledende eksperter på området fusjoner og oppkjøp av Finansavisen i deres årlige advokatundersøkelse. Aabø-Evensen er også ved flere anledninger nevnt blant Norges ledende advokater i publikasjoner slik som European Legal Experts, Legal 500 og IFLR, og han er omtalt i Marquis Who's Who in the World. Aabø-Evensen er medlem av Den norske Advokatforening (DNA), International Bar Association (IBA), American Bar Association (ABA) og International Fiscal Association (IFA).

Aabø-Evensen representerer en rekke internasjonale investeringsselskaper slik som f.eks. CVC Capital, et av verdens største private equity selskaper, samt flere større norske konserner, blant annet Reitan.

Ole K. Aabø-Evensen er også advokaten som løste den mye omtalte Amelia Riis-saken, der han i 2001 klarte å få medhold i søksmålet som Amelia Riis anla mot den norske stat ved Justisdepartementet i 1978, noe som resulterte i en rekorderstatning til hans klient mot staten. Den såkalte Riis-saken er av flere ansett for å være en av de mest kompliserte og langvarige rettssakene i norsk rettshistorie.

Bøker av Ole Kristian Aabø-Evensen