Ove Solum

Ove Solum

Ove Solum er dr.philos og arbeider ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans fagområdet er knyttet til den filmvitenskapelige delen av mediefeltet, og han har publisert artikler og bøker innenfor de filmfaglige kjerneområdene historie, teori og analyse . Han har i særlig grad interessert seg for den norske filmhistorien.

Bøker av Ove Solum