Per Arne Bjørkum

Per Arne Bjørkum

Per Arne Bjørkum (f. 1952), dr. philos, er professor II i geologi ved UiS og NTNU og underviser i vitenskapsteori og -historie innen teknologifag. Bjørkum var dekan ved UiS i 2007-2011. Han har vært sjefforsker i Statoil ASA, hvor han nå er ansatt som forsker.

Foto: Jan Inge Haga

Bøker av Per Arne Bjørkum