Per M. Aadnanes

Per M. Aadnanes

Per M. Aadnanes (f. 1944) er professor i systematisk teologi ved Høgskulen i Volda. Han er dr. philos. på ei avhandling om «New Age, Det nye tusenårsriket» (1997). Fleire av bøkene hans handlar om livssyn og livssynsdebatt, som «Livssyn» (2002, 3. utg.), «Frå moderne vantru til ny religiøsitet» (1988) og «Gud for kvarmann» (2008).

Bøker av Per M. Aadnanes