Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen

Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist og har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis i juridiske emner ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun er tilknyttet Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Bøker av Ragnhild Collin-Hansen