Reidar Hole

Reidar Hole

Reidar Hole (1966 - 2014) var spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetsproblemer. Han arbeidet i mange år med behandling og forebygging av rusproblemer som både behandler og leder.

Bøker av Reidar Hole