Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum

Førsteamanuensis dr.art. Rikke Gürgens Gjærum jobber som forskningsleder ved høgskolen i Harstad. Hun har doktorgrad i drama/teater fra NTNU (2004) og har i 10 år forsket i feltet disability art, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning innen forumteatertradisjonen og emansipatorisk pedagogikk.

Bøker av Rikke Gürgens Gjærum