Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum er professor ved UiT - Norges arktiske universitet, Campus Harstad. Hun har doktorgrad i drama/teater fra NTNU (2004) og har i mange år forsket på feltene disability art, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning innen forumteatertradisjonen og emansipatorisk pedagogikk.

Bøker av Rikke Gürgens Gjærum