Ruth Kleppe Aakvaag

Ruth Kleppe Aakvaag

Ruth Kleppe Aakvaag var førsteamanuensis i biokjemi ved Universitetet i Bergen fram til 1991, da hun ble leder for sekretariatet for bioteknologinemnda. I USA har hun vært forsker hos professor H.G. Khorana, som fikk Nobelprisen for oppdagelsen av den genetiske koden.

Bøker av Ruth Kleppe Aakvaag