Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

er førstelektor i norsk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring både fra grunn- og videregående skole, fra grunnskolelærerutdanningen og fra etter- og videreutdanning av lærere. Forskningsfeltene hennes er barnelitteratur, litteraturdidaktikk og andrespråkslæring. Hun er medredaktør for boka Samtalens didaktiske muligheter (2015) og har også bidratt i boka Med språklige minoriteter i klassen (2019).

Bøker av Ruth Seierstad Stokke