Sigurd Tønnessen

Sigurd Tønnessen

SIGURD TØNNESSEN (f. 1973) har ph.d. i filosofi og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges Arktiske Universitet. Han forsker på vitenskapsfilosofi og er emneansvarlig for Examen Facultatum ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Tønnessen underviser hovedsaklig i ExFac, ExPhil og gir PhD-kurs i vitenskapsteori og etikk.

Bøker av Sigurd Tønnessen