Sissel Østberg

Sissel Østberg

Sissel Østberg (f. 1949) er rektor ved Høgskolen i Oslo (HiO). Hun tok i 1979 magistergrad i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og tok i 1999 doktorgrad i utdanning ved University of Warwick i Storbritannia.

Hennes forsknings- og utviklingsengasjement har vært konsentrert om kulturforståelse og religions- og livssynsundervisning i en flerkulturell sammenheng. Hun har vært engasjert til ulike konsulent- og forskningsoppdrag innen utdanningssektoren i Pakistan og Bangladesh.

Bøker av Sissel Østberg