Ståle Dingstad

Ståle Dingstad

Ståle Dingstad er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Dingstad har publisert en rekke artikler om forfattere som Knut Hamsun, Søren Kierkegaard og Dag Solstad, og om litteraturteoretiske emner, blant annet om fortellerbegrepet.

Bøker av Ståle Dingstad