Steen Steensen

Steen Steensen

Steen Steensen er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet. Hans forskningsinteresse er særlig knyttet til journalistikkens utvikling i digitaliseringens tid. Hans siste bok er «What is Digital Journalism Studies?» (Routledge, 2020), sammen med Oscar Westlund.

Bøker av Steen Steensen