Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg

Stein D. Wesenberg er arbeids- og organisasjonssosiolog og universitetslektor II ved Handelshøyskolen NMBU, hvor han underviser i «Praktisk endringsledelse». I perioden 2004 til 2021 var han ansatt på IØT, NTNU (Indøk), med ansvar for faget «Ledelse i praksis». Wesenberg har ledet og gjennomført endringsprosjekter siden 1998 gjennom konsulentselskapene Deloitte Consulting, Geelmuyden Kiese og TRI Consulting. Han er i dag en aktiv foredragsholder innen teamutvikling, ledelse og endringsledelse.

Bøker av Stein D. Wesenberg