Sven Haugland

Sven Haugland

Sven A. Haugland, dr.oecon., er professor ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsarbeid er konsentrert om bedriftssamarbeid, internasjonalisering og distribusjon.

Bøker av Sven Haugland