Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky

Theo Koritzinsky har vært universitetslektor i statsvitenskap og sosiologi og har senere arbeidet
med lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akeshus / OsloMet. Han har lang erfaring
med etterutdanning, læreplanarbeid og som forlagskonsulent i samfunnsfag. Han har
skrevet flere fag- og lærebøker i samfunnskunnskap og om tverrfaglig prosjektarbeid, læreplananalyse, norsk og internasjonal politikk. Han har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv
- blant annet som tidligere medlem i Oslo bystyre, som stortingsrepresentant og medlem i
Norsk kulturråd, Nordisk Råd og Europarådet.

Bøker av Theo Koritzinsky