Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner er førstelelektor ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Vestfold. Han har tidligere vært medredaktør på Storyline for ungdomstrinnet (2003).

Bøker av Tor Arne Wølner