Tore Bråthen

Tore Bråthen

Tore Bråthen er professor dr. juris og instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og jus, Handelshøyskolen BI og professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Bøker av Tore Bråthen