Torgeir Nyen

Torgeir Nyen

Torgeir Nyen jobber som forsker ved Fafo. Han har fag- og yrkesopplæring og utdanningspolitikk som viktige forskningsfelt.

Bøker av Torgeir Nyen