Willy Aagre

Willy Aagre

er professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et av hans interessefelt dreier seg om å forstå samtidens ungdom på tvers av de spenningsfeltene som dannes av skole, fritid og familieliv. En annen faginteresse handler om pedagogisk nybrottsarbeid i tiårene mellom 1880 og 1940, da folkeskolens lærerinner gikk i spissen for progressive reformer i skolen. Blant utgivelser kan nevnes Ungdomskunnskap: hverdagslivets kulturelle former (2014) og Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken (2016).

Bøker av Willy Aagre