Willy Guneriussen

Willy Guneriussen

4/16/2015 ACONLA: Willy Guneriussen (f. 1949). Professor Dr.Philos. Institutt for Sosiologi, Universitetet i Tromsø; Leder av universitetets flerfaglige forskerskole CEPIN. Professor II ved Høgskolen i Harstad.

Bøker av Willy Guneriussen