Velg format

På lager
kr 239

Å se framtiden gjennom fortiden

Historieformidling for videregående skole
Hvorfor er det viktig at flest mulig elever lærer om historie i den videregående skolen? Hvordan skal lærerne undervise i historie i den videregående skolen?

· Hvorfor er det viktig at flest mulig elever lærer om historie i den videregående skolen?
· Hvordan skal lærerne undervise i historie i den videregående skolen?

I denne boka diskuterer Merethe Roos historiefagets betydning som undervisningsfag, og presenterer konkrete forslag til opplegg som læreren kan ta med seg inn i klasserommet. Intensjonen er å inspirere lærere til å utforme sine egne undervisningsopplegg. Boka er i så måte en oppfølger av den kritikerroste boka Å forstå fortiden og formidle for framtiden, utgitt av samme forfatter i 2022, der Roos presenterte konkrete eksempler på hvordan lærere kan undervise i historiefaget i grunnskolen.

Målgruppa for denne boka er studenter i lektorutdanning og lærerutdanning, samt lærere som jobber i videregående opplæring.

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har også undervisningserfaring fra flere andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt, og har også redigert en rekke antologier. Merethe Roos har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215067513
  • Utgivelsesdato: 07.08.2023
  • Bokgruppe: 893

Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har også undervisningserfaring fra flere andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt, og har også redigert en rekke antologier. Merethe Roos har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.
Mer informasjon om forfatteren