Merethe Roos

Merethe Roos

Merethe Roos, professor i historie ved USN, redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013, leder for læremiddelsatsingen ved lærerutdanninga ved USN. Tallrike publikasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Bøker av Merethe Roos