Velg format

På lager
kr 399

AART

En metode for trening i sosial kompetanse
God sosial kompetanse er viktig for å unngå ensomhet, rus, og utfordrende atferd. Men hvordan kan sosial kompetansetrening bidra til å gjøre hverdagen lettere for barn og unge som strever med å tilpasse seg sine sosiale omgivelser?
ART (Aggression Replacement Training) har gjennom de siste 15 årene blitt implementert i en lang rekke barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner over hele Skandinavia.

Programmet består av trening i henholdsvis sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering, en kombinasjon som har dokumentert god effekt på klassemiljø og utfordrende atferd.

I denne reviderte versjonen (AART - Adapted Aggression Replacement Training) fra 2015 er programmet oppdatert ut fra nyere forskning, tilpasset en skandinavisk hverdag og tilrettelagt for flere alders- og diagnosegrupper. Forfatterne gir en grundig presentasjon av selve programmet og inngående innføring i sentrale begreper som aggresjon, moral, sosial kompetanse, motivasjon, generalisering og implementering.

Boka er godt egnet både for AART-trenere og studenter som arbeider med tilstøtende temaer innen helse- og sosialfag, psykologi og spesialpedagogikk.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053035
  • Utgivelsesdato: 18.01.2021
  • Bokgruppe: 893

Tutte Mitchell Olsen

Tutte Mitchell Olsen er kompetanserådgiver ved Fagakademiet, og har i en årrekke arbeidet som høgskolelektor ved tidligere Senter for sosial kompetanse ved Diakonhjemmet Høgskole, med undervisnings- og veiledningsoppdrag i inn- og utland. Hun er programutvikler, har vært bidragsyter i fagbøker og manualer og er leder av PREPSEC Norge.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Kornelius Gundersen

Knut Kornelius Gundersen er dosent ved Diakonhjemmet Høgskole og leder for PREPSEC International. Han har skrevet en rekke forskningsartikler, bokkapitler og bøker.
Mer informasjon om forfatteren

Johannes Finne

Johannes Finne er stipendiat ved Diakonhjemmet høgskole og forsker på sosial kompetanse i norsk skole. Han har tidligere arbeidet en årrekke med utvikling og implementering av programmer for og behandling av ungdom og familier med atferdsproblemer.
Mer informasjon om forfatteren

Børge Strømgren

Børge Strømgren er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har skrevet flere forskningsbidrag og bokkapitler og hans interessefelt knyttet til ART er rettet mot personer innen autismespektrumet. Strømgren er medlem av styret i PREPSEC International.
Mer informasjon om forfatteren

Bengt Daleflod

Bengt Daleflod er psykolog og spesialist innen kognitiv atferdsterapi. Daleflod er leder for PREPSEC Sverige og styremedlem i PREPSEC International.
Mer informasjon om forfatteren