Tutte Mitchell Olsen

Tutte Mitchell Olsen

Tutte Mitchell Olsen er kompetanserådgiver ved Fagakademiet, og har i en årrekke arbeidet som høgskolelektor ved tidligere Senter for sosial kompetanse ved Diakonhjemmet Høgskole, med undervisnings- og veiledningsoppdrag i inn- og utland. Hun er programutvikler, har vært bidragsyter i fagbøker og manualer og er leder av PREPSEC Norge.

Bøker av Tutte Mitchell Olsen