Velg format

På lager
kr 339

Alderdom

Helse, omsorg og kultur
I denne boken fra 2010 byr Peter F. Hjort på synspunkter og erfaringer fra et langt liv. Fra arbeidet som lege, og refleksjoner og opplevelser rundt egen alderdom. Det har blitt en varm, klok og innsiktsfull bok med mye humor, hvor også den seneste forskning innenfor fagfeltet geriatri er referert.
Del I har Alderdom som hovedtema, og her er det primært egne opplevelser som står sentralt. I del II, som har overskriften Helsetjenesten og eldreomsorgen, er det fagpersonen doktor Hjort som skriver. Del III, som har overskriften Kultur, helse og alderdom, inneholder Hjorts tanker og refleksjoner rundt temaer som blant annet dydene og dødssyndene, hans tid som forsker innenfor geriatrien og oppbyggingen av Senter for aldersforskning i Tromsø.

Boken avsluttes med forfatterens synspunkter om hva som bør prioriteres i framtiden når det gjelder temaet helse og alderdom.

«Peter F. Hjort har på prisverdig måte formidlet til sine målgrupper kunnskap om alderdommens forskjellige sider.» Arne G. Lindström, ABC Nyheter.

«Boka bør fungere både som kompetent støtte og relevant trøst for eldre, men også som en lærerik og ytterst relevant bok for oss som har eldre i nær familie, og helsepersonell.» Ragnhild Fjellro i Forskerforum.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054384
  • Utgivelsesdato: 01.03.2021
  • Bokgruppe: 895

Peter F. Seip Hjort

Peter F. Hjort tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1950. Han tok sin medisinske doktorgrad i 1957, ble professor og spesialist i indremedisin 1968. Hjort arbeidet innenfor de fleste medisinske områder, men det som stod hans hjerte nærmest, var geriatri og samfunnsmedisin. Som pensjonist var Hjort meget hyppig brukt som foreleser og skribent.
Mer informasjon om forfatteren