Peter F. Seip Hjort

Peter F. Seip Hjort

Peter F. Hjort tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1950. Han tok sin medisinske doktorgrad i 1957, ble professor og spesialist i indremedisin 1968. Hjort arbeidet innenfor de fleste medisinske områder, men det som stod hans hjerte nærmest, var geriatri og samfunnsmedisin. Som pensjonist var Hjort meget hyppig brukt som foreleser og skribent.

Bøker av Peter F. Seip Hjort