Velg format

På lager
kr 729

Allmenn formuerett

Fleire rettar til same formuesgode. 2. utgåve
Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som "dynamisk tingsrett" eller "tredjepersonsvern").
Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Informasjon om boka

  • Sider: 384
  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215030272
  • Utgivelsesdato: 27.04.2018
  • Bokgruppe: 211

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er dr. juris og professor ved det juridiske fakultet i Oslo. Han har tidligere hatt samme stilling ved juridisk fakultet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole, og også praktisert som advokat. Han har utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
Mer informasjon om forfatteren