Velg format

kr 899
Forventet i salg 02.09.2024

Alminnelig forvaltningsrett

6. utgave
Alminnelig forvaltningsrett er en grundig innføring i forvaltningsrett. Det er spesielt lagt vekt på å få frem de alminnelige prinsippene som ligger bak enkeltreglene.

Denne boken behandler de grunnleggende hensynene i forvaltningsretten og gir samtidig en inngående behandling av spørsmål som er nyttige i praksis, som saksbehandlingsreglene, styring og instruksjon og forvaltningens avtaler. Den viser også forbindelsene mellom norsk rett og de europeiske reglene som følger av EØS og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Denne utgaven er revidert i et samarbeid mellom Hans Petter Graver og Henriette N. Tøssebro. Boken er omdisponert, og kapitlene om etikk, legalitetsprinsippet og ugyldighet er skrevet vesentlig om. EØS-avtalens virkning for forvaltningsretten er på vesentlige punkter tydeliggjort. Ellers er boken oppdatert med ny rettspraksis og teori.

Bokens innhold og systematikk gjør den egnet som hovedlitteratur i forvaltningsrettsstudiet, samtidig som den er nyttig for alle jurister som arbeider med forvaltningsrett.

Informasjon om boka

  • Sider: 600
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063973
  • Utgivelsesdato: 02.09.2024
  • Bokgruppe: 221

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Graver forsker og underviser innen fagområdene retorikk, rettsteori, konkurranse- og markedsrett, forvaltningsrett og EØS-rett. Han har publisert en lang rekke arbeider innen disse fagområdene, og har også omfattende erfaring fra offentlig lovarbeid og granskninger.
Mer informasjon om forfatteren

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er advokat ved Kommuneadvokaten i Bergen. Hun har en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har tidligere vært dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Tøssebro har publisert innenfor fagfeltene stats- og forvaltningsrett, strafferett og metodelære, blant annet bøkene Omgjøring og Rettsstrid og artiklene 'The Principle of Non-Retroactivity and its Application to Administrative Decisions, 'Læren om begrenset domstolskontroll', og 'Det relative relevansbegrepet'. Tøssebro er for øvrig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss.
Mer informasjon om forfatteren