Velg format

På lager
kr 419

Antrozoologi

Samspill mellom dyr og menneske

Artikler

Første fagbok om antrozoologi

www.uia.no

Antrozoologi er et tverrvitenskapelig fagfelt som retter søkelyset mot samhandling mellom dyr og mennesker.
Denne boken viser bredden i temaet antrozoologi og dyreassisterte intervensjoner, og er skrevet av forfattere fra ulike fagområder. Forskning om dyrs mulige helsebringende effekter og det som omtales som dyreassisterte intervensjoner (DAI) er et voksende felt internasjonalt. Dyreassisterte intervensjoner blir i økende grad anvendt også her i landet, både innenfor utdanningsfeltet, helse- og omsorg og andre velferdsområder. Offentlige velferdstjenester inngår også samarbeid med «Inn på tunet»-gårder, som gir tilbud om arbeid og samvær med dyr til forskjellige målgrupper.

Boken er delt i to; del 1 belyser forskningsgrunnlaget og sentrale bakgrunnsteorier for fagfeltet. I del 2 vises praktiske eksempler på gjennomføring av dyreassisterte intervensjoner i norsk sammenheng.

Dette er den første boken på norsk om dette nye fagfeltet, og forfatterne håper at boken kan være til inspirasjon og bidra med kunnskapsformidling.

Foruten bokens redaktører Bente Berget, Elsebet Krøger og Anne Brita Thorød (Universitetet i Agder) har følgende personer skrevet: Bjarne O. Braastad (NMBU), Hans Herlof Grelland (Universitetet i Agder), Andreas Reier Jensen (Universitetet i Agder), Berit Johannessen (Universitetet i Agder), Lisbeth S. Kismul (Fylkesmannen i Aust-Agder), Ragnfrid E. Kogstad (Høgskolen Innlandet) , Hilde Hauge Langeland ( vid.g.skole), Lena Lidfors (Sveriges lantbruksuniversitet i Skara), Vanja Knutsen Sollesnes (DPS Aust-Agder), Anne Marie Støkken (Universitetet i Agder), Karen Thodberg (Aarhus Universitet) Carol Østby (Reading University, Berkshire).

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028538
  • Utgivelsesdato: 05.03.2018
  • Bokgruppe: 213

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun er cand.polit i sosialt arbeid. Thorød har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfeltet er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi.
Mer informasjon om forfatteren