Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød er dosent emerita i psykisk helsearbeid/psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun er cand.polit i sosialt arbeid. Thorød har variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfeltet er barnefattigdom, psykisk helse og antrozoologi.

Bøker av Anne Brita Thorød