Velg format

På lager
kr 699

Arealadministrasjon

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023687
  • Utgivelsesdato: 23.06.2014
  • Bokgruppe: 211
  • Ekstern redaktør: August Røsnes
«Arealadministrasjon» handler om hvordan offentlige systemer er utformet med sikte på produksjon, deling og anvendelse av informasjon om eiendommer.
I tillegg handler «Arealadministrasjon» om informasjon som er knyttet til bruk og utnyttelse av grunn- og gulvareal. Boken angir derfor forutsetninger for realisering av initiativ og policy-dokumenter innenfor et bredt spekter av samfunnsområder.

Faget frembringer tradisjonelt nødvendig informasjon for omsetning, forvaltning og utvikling av fast eiendom eller iverksetting av andre arealrelaterte aktiviteter. Den gir informasjonen som domstolene støtter seg på ved eiendomskonflikter, samtidig som den gir den informasjonen staten bruker ved ileggelse av skatter og avgifter som er knyttet til fast eiendom.

I tillegg inngår den som grunnlag for offentlig regulering i arealplanlegging, byplanlegging og byggesaksbehandling. Arealadministrasjon har i nyere tid fått økt betydning som et generelt informasjonssystem som er rettet mot fysiske omgivelser og miljøer ved sammenkobling av eiendomsregistre og andre typer offentlige registre og offisiell statistikk.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

August Røsnes

Redaktør og medforfatter er professor em. i by- og regionplanlegging ved NMBU August E. Røsnes.
Mer informasjon om forfatteren