August E. Røsnes

August E. Røsnes

Redaktør og medforfatter er professor em. i by- og regionplanlegging ved NMBU August E. Røsnes.

Bøker av August E. Røsnes