Velg format

På lager
kr 899

Avtaler

4. utgave
«Avtaler» er en lærebok i avtalerett for masterstudiet i rettsvitenskap.

Forfatteren behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon. Forfatterens tunge vektlegging av EU-/EØS-kontraktsretten og EU-domstolens praksis er forsterket. Denne utgaven legger også større vekt på digital avtaleinngåelse, som reiser en rekke spørsmål.

Informasjon om boka

  • Sider: 472
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036786
  • Utgivelsesdato: 11.10.2021
  • Bokgruppe: 211

Johan Randulf Petter Giertsen

Johan Giertsen (f. 1957) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt Kontrakter: ytelse og pris (2019), Avtaler (4. utgave 2021), Gransking (2008), Fusjon og fisjon (1999), Selskapsfinansierte aksjeerverv (1996), Pliktmessig avhold (1996) og Generasjonsskifte (1995).
Mer informasjon om forfatteren