Velg format

kr 899
Forventet i salg 10.01.2021

Avtaler

4. utg.

Informasjon om boka

  • Sider: 450
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036786
  • Utgivelsesdato: 10.01.2021
  • Bokgruppe: 211
I «Avtaler» redegjør forfatteren for kontraktsrettslige grunnprinsipper som avtalefrihet og forutberegnelighet, og behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og fullmakt/representasjon.

«Jeg kan sterkt anbefale denne boken til alle som arbeider med kontraktsrett.»
«sammenlignet med en del annen nyere rettsvitenskapelig teori beveger [boken] seg bort fra begreper og termer og i stedet klart og tydelig beskriver de lege lata underbygget med rettskilder»
Advokat Ola Ø. Nisja, Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2013, om 2. utgave.

Johan Giertsen

Johan Giertsen (f. 1957) tok den juridiske doktorgraden i 1994 og er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt Kontrakter: ytelse og pris (2019), Avtaler (3. utgave 2014), Gransking (2008), Fusjon og fisjon (1999), Selskapsfinansierte aksjeerverv (1996), Pliktmessig avhold (1996) og Generasjonsskifte (1995).
Mer informasjon om forfatteren