Johan Randulf Petter Giertsen

Johan Randulf Petter Giertsen

Johan Giertsen (f. 1957) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt Kontrakter: ytelse og pris (2019), Avtaler (4. utgave 2021), Gransking (2008), Fusjon og fisjon (1999), Selskapsfinansierte aksjeerverv (1996), Pliktmessig avhold (1996) og Generasjonsskifte (1995).

Bøker av Johan Randulf Petter Giertsen