Velg format

På lager
kr 979

Avtalt prosess

Voldgift i praksis
«Avtalt prosess - voldgift i praksis» inneholder 27 artikler som spenner over store deler av dette rettsfeltet hvor avtaleretten og prosessretten smelter sammen. Samtidig beveger noen av artiklene seg i randsonen for voldgift, mot tilgrensende prosessuelle og materielle emner.

Innholdet i artiklene varierer fra oversiktsbilder over enkelte emner til dypdykk i konkrete problemstillinger.

Redaktørene og forfatterne har lagt vekt på en praktisk fremstilling av reglene, og henvender seg til alle som arbeider med voldgift i praksis. Variasjonen i tekstene gjør at boken også vil være nyttig for studenter og andre som ønsker å få et innblikk i reglene om voldgift og hvordan voldgift fungerer som tvisteløsningsmetode i praksis.

Bidragsyterne er dommere, advokater og akademikere som alle arbeider med voldgift: Ivar Alvik, Borgar Høgetveit Berg, Stig Berge, Haakon Bingen, Sverre Blandhol, Herman Bruserud, Clare Calnan, Margrethe Buskerud Christoffersen, Giuditta Cordero-Moss, Tron Dalheim, Marius Egeberg, Ingvald Falch, Gaute Gjelsten, Simon Greenberg, Aadne M. Haga, James Hope, Simen M. Klevstrand, Stephen Knudtzon, Einar Salvesen Lieungh, Kristoffer Löf, Mads Magnussen, Kenneth Foyn Markeng, Andreas Meidell, Dag Mjaaland, Ola Ø. Nisja, Andreas Nordby, Robin Oldenstam, Per M. Ristvedt, Anders Ryssdal, Håvard Kristoffer Sandnes, Kaare Andreas Shetelig, Atle J. Skaldebø-Rød, Jens Edvin A. Skoghøy, Geir Sviggum, Henrik Fabian Torgrimsby og Amund Bjøranger Tørum.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048185
  • Utgivelsesdato: 13.09.2020
  • Bokgruppe: 893
Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja er partner i Wikborg Rein Advokatfirma. Han har bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og som gjesteforsker ved Columbia Law School. Nisja er også forfatter av «Avtalt prosess, voldgift i praksis» (2015) og «Alternativ tvisteløsning» (2008).
Mer informasjon om forfatteren

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg er dommar i Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hos Thommessen Krefting Greve Lund AS og Regjeringsadvokaten. Som forfattar har han gitt ut Hevd (2005) og fleire artiklar om tingsrett, pant og konkursrett.
Mer informasjon om forfatteren