Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg er dommar i Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hos Thommessen Krefting Greve Lund AS og Regjeringsadvokaten. Som forfattar har han gitt ut Hevd (2005) og fleire artiklar om tingsrett, pant og konkursrett.

Bøker av Borgar Høgetveit Berg