Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970, cand. jur 1997), er advokat i Thommessen Krefting Greve Lund AS. Han har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Høgetveit Berg har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har utgitt Hevd (2005) og en rekke artikler om tingsrett, pant og konkursrett.

Bøker av Borgar Høgetveit Berg