Velg format

På lager
kr 519

Bærekraftig utvikling

En ide om rettferdighet

ARTIKLER OG OMTALER: 

  • Forskersonen.no: Kan Isaac Newton vise vei inn i det grønne skiftet? Les essayet her.
FNs bærekraftsmål har satt bærekraftig utvikling på dagsorden. Men hva er ideen som målene hviler på? Hvilke verktøy har vi for å omsette målene til handling?

Ideen om bærekraftig utvikling er eldre enn bærekraftsmålene og er tett vevd sammen med ideen om rettferdighet: rettferdighet mellom oss som lever i dag og framtidige generasjoner, mellom oss som bor i den rike delen av verden og de fattige, og mellom mennesker og naturen rundt oss.

I denne boka gir forfatterne et innblikk i ideens historie og teoriene som fyller ideen med innhold. De presenterer fortellinger som viser hvordan bærekraft kan realiseres, og de gir en oversikt over hvilke verktøy som står til rådighet når politikere, bedrifter og individer vil gi sine bidrag til en bærekraftig utvikling.

Skal vi nå bærekraftsmålene, må vi gjennomføre grunnleggende omstillinger av hvordan vi organiserer samfunnene våre og hvordan vi tenker om bærekraft. Her må alle bidra med sine verktøy.

Til slutt minner forfatterne om at bærekraft er noe vi bør strekke oss etter. Det er ingen som tvinger oss - vi kan velge en annen vei, en annen idé. Eller kan vi det?

Erling Holden er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kristin Linnerud er professor ved Høgskulen på Vestlandet, og forsker ved CICERO, senter for klimaforskning.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049670
  • Utgivelsesdato: 05.07.2021
  • Bokgruppe: 219

Erling Holden

Erling Holden er professor i fornybar energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet.
Mer informasjon om forfatteren

Kristin Linnerud

Kristin Linnerud er professor i fornybar energi og bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, og forsker ved CICERO, senter for klimaforskning.
Mer informasjon om forfatteren