Kristin Linnerud

Kristin Linnerud

Kristin Linnerud er professor i fornybar energi og bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, og forsker ved CICERO, senter for klimaforskning.

Bøker av Kristin Linnerud