Velg format

På lager
kr 629

Balansert målstyring

Strategisk virksomhetsstyring satt i system
Mer enn noensinne er virksomhetens fremtidige konkurransekraft knyttet til dens innovasjonsevne, til hvor fornøyde kundene eller brukerne er og til dyktige og handlekraftige medarbeidere.
Det handler om strategi og om virksomhetens evne til å omsette den i handling. Boken drøfter hva som driver den ønskede utviklingen, og hvordan vi kan utvikle finansielle og spesielt ikke-finansielle styringsparametere som kan inngå i en balansert styringsmodell som er knyttet opp mot strategiene.

Kaplan - Nortons siste Balanced Scorecard-modell er viet en sentral plass, men forfatterne har også lagt stor vekt på å formidle andre styringsmodeller og perspektiver, samt å gi et generelt og praktisk rammeverk.

I denne reviderte utgaven setter forfatterne ytterligere fokus på målstyring i en mer organisatorisk og strategisk sammenheng. Det er mer om ledergruppedynamikk og mer konkret om IT og strategi-implementering. Boken inneholder en rekke praktiske case-eksempler.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023601
  • Utgivelsesdato: 17.08.2015
  • Bokgruppe: 222

Per Aksel Holving

Per Aksel Holving er siviløkonom og cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Han har i en årrekke arbeidet som bedriftsrådgiver med Balanced Scorecard og prestasjonsmålingssystemer som spesialitet. Han arbeider nå i Cap Gemini Consulting.
Mer informasjon om forfatteren

Kjell Gunnar Hoff

Kjell Gunnar Hoff er utdannet siviløkonom ved Washington State University. Han har over 20 års erfaring som leder av virksomheter innen handel, produksjon og internasjonale petroleumstjenester. Hoff har dessuten lang undervisningserfaring og er dosent emeritus fra handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia.
Mer informasjon om forfatteren