Per Aksel Holving

Per Aksel Holving

Per Aksel Holving er siviløkonom og cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Han har i en årrekke arbeidet som bedriftsrådgiver med Balanced Scorecard og prestasjonsmålingssystemer som spesialitet. Han arbeider nå i Cap Gemini Consulting.

Bøker av Per Aksel Holving