Velg format

På lager
kr 449

Barnehagen som læringsarena

Mellom styring og ledelse

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215025827
  • Utgivelsesdato: 19.09.2016
  • Bokgruppe: 215
Hvilken betydning har den økte vektleggingen av barnehagen som læringsarena for styring og ledelse på ulike nivåer i barnehagesektoren? Hvordan blir det økende ansvaret fulgt opp og ivaretatt, og hva skal egentlig til for å lede god læring i barnehagen?

Kunnskapsdepartementet slår fast at det trengs god ledelse for å utvikle gode barnehager. Likevel har det blitt forsket overraskende lite på barnehageledelse og på hvordan de økte forventningene om læring i barnehagen blir fulgt opp i form av styring og ledelse. Det foreligger også lite forskningsbasert kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivåer legger til rette for slik ledelse i barnehagen.

Artiklene i denne antologien presenterer empiriske funn som viser hva slags styring og ledelse som utøves på ulike nivåer i barnehagesektoren, og hva slags læringsorganisering og syn på læring dette innebærer. Boka bidrar derfor med ny innsikt på feltet.

Redaktørene Kari Hoås Moen, Kjell-Åge Gotvassli og Per Tore Granrusten har med seg forfatterne Solveig Borgund, Kjetil Børhaug, Ole Fredrik Lillemyr, Yngve Skjæveland og Berit Irene Vannebo. Forfatterne har bakgrunn fra pedagogikk, sosiologi, statsvitenskap og historie.

Kjell Aage Gotvassli

Kjell Aage Gotvassli er pedagog med doktorgrad innen organisatorisk læring. Han er professor i ledelse ved Dronning Mauds Minne Høgskole og ved Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi, mellomfag i historie og førskolelærerutdanning. Hun er dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Hun har undervist i utdanningen siden 1990, har erfaring fra arbeid i barnehage og har arbeidet som barnehagekonsulent hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Mer informasjon om forfatteren