Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er cand.polit. med hovedfag i sosiologi, mellomfag i historie og førskolelærerutdanning. Hun er dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Hun har undervist i utdanningen siden 1990, har erfaring fra arbeid i barnehage og har arbeidet som barnehagekonsulent hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Bøker av Kari Hoås Moen