Velg format

På lager
kr 369

Barnehageutvikling

I barnehagesektoren stilles det høye krav til at lederne skal ha oversikt over aktuelle reformer og endringer og samtidig se sammenhengen mellom disse og hvordan de påvirker hverandre. Boka er forskningsbasert og presenterer barnehageutvikling forankret i relevante ledelsesteorier knyttet til barnehagenes praktiske erfaringer. Kapitlene bygger på både teoretiske og empiriske studier og tar for seg partnerskapsutvikling mellom barnehagefeltet og utdanningssektoren, ledelsens betydning for rammeplan og praksis, pedagogisk arbeid i den store barnehagen og krav i samtiden.

Barnehageutvikling er fagfellevurdert og aktuell for studenter og forskere ved barnehagelærerutdanningen, både på bachelor- og masterprogram, samt personalet i barnehagene og andre interesserte.

Redaktørene, Marit Alvestad og Margrethe Jernes, har med seg bidragsyterne Anita Berge, Åse Dagmar Knaben, Pål Roland, Inger Benny Espedal Tungland og Carl Cato Wadel.

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050300
  • Utgivelsesdato: 25.07.2022
  • Bokgruppe: 215

Margrethe Jernes

Margrethe Jernes er førsteamanuensis med doktorgrad i utdanningsvitenskap fra UiS. Hennes forskningsinteresser er digitalisering, profesjonsutdanning, læring og veiledning. Hun er studieprogramleder for master i barnehagevitenskap ved UiS. Jernes har deltatt i flere prosjekter finansiert av Norsk Forskningsråd og utgitt en rekke vitenskapelige publikasjoner. For tiden er hun med i ledelsen av NFR-prosjektet «Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk» (SPrELL)
Mer informasjon om forfatteren

Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaene læreplanstudier, komparative studier, profesjonsspørsmål og kvalitet. Alvestad har vært involvert i ulike forskningsprosjekter og publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Hun har vært regionansvarlig i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) finansiert av Norges Forskningsråd og ledet den kvalitative studien Kvalitet i barnehagen i dette prosjektet.
Mer informasjon om forfatteren