Marit Alvestad

Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har undervist og veiledet i barnehagelærerutdanning, master i Barnehagevitenskap og doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap ved UiS. Hennes forskningsområder er knyttet til barnehagepedagogiske tema som læreplanstudier, komparative studier, profesjonsspørsmål og kvalitet. Alvestad har vært involvert i ulike forskningsprosjekter og publisert flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler. Hun har vært regionansvarlig i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for ban i Norge (GoBaN) finansiert av Norges Forskningsråd, og leder for dybdestudien Kvalitet i barnehagen. Alvestad har også vært involvert i opprettelsen og ledelsen av FILIORUM nasjonalt senter for barnehageforskning ved UiS.

Bøker av Marit Alvestad