Velg format

På lager
kr 749

Barnevernssaker i domstol og nemnd

I barnevernssaker for domstol og nemnd møtes sivilprosess, forvaltningsrett og menneskerettigheter. Forståelse av barnevernssakene krever innsikt i alle disse feltene.

Forfatterne gir en grundig redegjørelse for de sentrale temaene ved rettslig behandling av barnevernssaker, også i lys av nyere praksis fra Menneskerettsdomstolen og endringene i den nye barnevernsloven.

Bokens del 1 tar for seg de sentrale materielle spørsmålene i barnevernssakene. Dette inkluderer reglene for hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, samværsfastsettelse, tilbakeføringskrav, adopsjon og atferdstiltak for ungdom.

Bokens del 2 handler om de mange prosessuelle spørsmålene som kan oppstå i barnevernssaker. De inkluderer spørsmål om saksanlegg, barnets medvirkning, sakkyndighet, partsrettigheter, taushetsplikt, gjennomføring og alternative behandlingsformer i domstol og nemnd, offentlighet og reglene for ankesiling.

Boken er skrevet med tanke på advokater, dommere, nemndledere og andre jurister som behandler barnevernssaker, men den vil også være til nytte for barnevernsansatte, studenter og journalister med interesse for feltet.

Informasjon om boka

  • Sider: 600
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215059747
  • Utgivelsesdato: 07.07.2023
  • Bokgruppe: 221

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad er dommer i Oslo tingrett. Han har tidligere blant annet jobbet hos Sivilombudsmannen og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Mathias Røer Falch

Mathias Røer Falch er dommerfullmektig i Oslo tingrett.
Mer informasjon om forfatteren

Trine Christin Riiber

Mer informasjon om forfatteren