Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad er dommer i Oslo tingrett. Han har tidligere blant annet jobbet hos Sivilombudsmannen og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Bøker av Jon Sverdrup Efjestad