Velg format

På lager
kr 839

Bilansvaret

3. utgave
Bilansvaret foreligger nå i tredje reviderte utgave. Boka er gjennomarbeidet, utdypet på enkelte punkter og oppdatert med ny rettspraksis og lovendringer siden forrige utgave av boka, som ble utgitt i 2005. Også i denne utgaven er det innarbeidet nemndspraksis fra saker om bilansvaret. Forfatteren tar sikte på å gi en praktisk og systematisk fremstilling av de viktigste sidene ved bilansvaret og bilansvarsloven. Dette er et viktig rettsområde, men bilansvarsloven er likevel sparsomt behandlet i norsk juridisk litteratur.

Boka er utstyrt med litteraturhenvisninger, register for doms- og nemndsavgjørelser samt stikkordregister. Som vedlegg finnes blant annet bransjens typeløsningsavtale (regressavtale) fra 2020 for kollisjoner og sammenstøt mellom motorvogner.

Boka vil være til stor nytte for advokater, dommere, saksbehandlere i forsikringsforetakene og andre som arbeider med eller har interesse for trafikkforsikring og bilansvar.

Boka er ajourført per juni 2022.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215064062
  • Utgivelsesdato: 12.09.2022
  • Bokgruppe: 221

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co. og SpareBank1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat.
Mer informasjon om forfatteren