Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co. og SpareBank1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat.

Bøker av Bjørn Edvard Engstrøm