Velg format

På lager
kr 519

Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV

En innføringsbok som kombinerer forståelsen av hva brukermedvirkning i NAV kan, og bør være, med en praktisk tilnærming om hvordan det kan gjøres. Den er skrevet for studenter i sosialt arbeid og velferd og for ansatte i NAV.
«Forfatteren skriver selv at hensikten med boken er å formidle erfaringsbasert, praksisnær kunnskap om brukermedvirkning som en dynamisk arbeidsprosess, og ulike aspekter ved praktisering av brukermedvirkning. Dette lykkes hun godt med. Boken vil kunne fylle et behov i markedet for en helhetlig bok om tema rettet mot bachelorstudenter. Boken vil også være nyttig for de som allerede jobber i praksisfeltet.»
Nina S. Skjefstad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Dette er en bok om brukermedvirkning som viser hvordan den enkelte NAV-bruker kan ivaretas. Boka nyanserer begrepet brukermedvirkning gjennom å vise til tre ulike aspekter i møte med brukeren: Forståelse, samhandling og beslutning.

Praksisarbeid i NAV involverer flere parter og strukturer, og boka tar opp flere trekk som påvirker brukermedvirkning på godt eller vondt i NAVs praksis.

En bok som dekker behovet for en helhetlig innføring for bachelorstudenter i sosialt arbeid, vernepleie og barnevernspedagogikk, samt for samfunnsvitere og ansatte i NAV.

Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har erfaring med NAV som politiker, sosialarbeider, bruker og sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av brukere og har formidlet brukererfaringer i ulike fora.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027630
  • Utgivelsesdato: 03.07.2017
  • Bokgruppe: 213

Krishna Chudasama

Krishna Chudasama er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun har vært statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, og hun har erfaring med NAV som politiker, sosialarbeider, bruker og sosialombud i Fredrikstad. Gjennom mange års praksis i feltet har hun vært opptatt av å ivareta brukerne og har formidlet brukererfaringer i ulike fora.
Mer informasjon om forfatteren